Theo lời mời của Bộ Công Thương và Hiệp hội thương mại điện tử, công ty chúng tôi sẽ tham dự Tokyo gameshow

Vào ngày kinh doanh 15, 16 năm 2016, công ty Fuji Technology Jsc chúng tôi sẽ tham dự Tokyo gameshow (được tổ chức vào ngày 15-18) theo lời mời của Cục doanh nghiệp ngoại quốc thuộc Bộ Công Thương và Hiệp hội thương mại điện tử.

Chúng tôi rất hân hạnh nếu mọi người có thể đến tham dự.

Khu vực họp kinh doanh: BT-24

Tokyo gameshow: http://expo.nikkeibp.co.jp/tgs/2016/

Contact