Người đại diện của chúng tôi sẽ tham gia sân khấu của công ty Bushiroad trong Tokyo gameshow

Người đại diện của chúng tôi sẽ tham gia buổi họp chiến lược phát triển của công ty Bushiroad tại Tokyo gameshow

Địa điểm tổ chức: Sân khấu trong gian của Bushiroad (8-S02)

Thời gian: 21/9/2017 10:30-11:00

Người tham gia: ngài Hiroaki Kidani, giám đốc công ty đối tác Asia với tư cách người đại diện.

Chi tiết xin xem ở URL dưới đây:

http://bushiroad.com/sp/tgs2017/stage/#stageevent01

Contact