Tình trạng giấy phép phân phối tại Việt Nam

Cuối năm 2017, quy chế về phân phối mobile game ở thị trường Việt Nam đã được sửa đổi.

Đặc biệt là thông báo đẩy mạnh điều tra những tựa game phát hành trái phép không sở hữu giấy phép và xiết chặt khung hình phạt.


 

Tình trạng các nhà phân phối game trong Việt Nam

Các công ty vi phạm giấy phép

Năm 2016: 16 công ty

Năm 2017: 12 công ty

 

Các công ty sở hữu giấy phép:

Công ty sở hữu giấy phép G1: tổng cộng 101 công ty

Công ty sở hữu giấy phép G2-G4: Tổng cộng 49 công ty

 

Từ giờ để có thể sử dụng cổng thanh toán bằng tiếng Việt trong nước sẽ cần giấy phép chính thức của chính phủ.

Tiền nạp của thẻ tín dụng (platform chính thức của Apple, Google) không vượt quá 5% tổng số, cần phải có giấy phép để reach đến thị trường trong nước.

Giấy phép thì tùy theo loại game mà sẽ có những thay đổi nhỏ nên xin hãy hỏi kỹ.

Contact