Hỗ trợ phần lớn các hệ thống web

(CRM/SNS/HTML/EC)

 

 

Hỗ trợ phần lớn các hệ thống web

◼Trang web của các công ty

◼Vận hành các trang giới thiệu sản phẩm của nhà sản xuất

◼Cập nhập trang EC của các cửa hàng bách hóa

◼Trang quảng cáo (Campaign site) cho các công ty báo chí.

◼Hệ thống quản lý đặt bàn cho các chuỗi cửa hàng.

◼Hệ thống quản lý các nhân viên cho các cửa hàng.

◼Các trang landing page cho gameshow của các công ty game.

◼Trang quảng cáo xem trước (teaser site) cho các công ty giải trí.

◼Phát triển và vận hành CRM phù hợp với khách hàng.

◼Landing page giới thiệu dịch vụ cho các doanh nghiệp BtoB.

Ngoài ra chúng tôi cũng sẵn sàng linh hoạt để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

 

 

 

Hỗ trợ cho app smartphone, từ giới thiệu doanh nghiệp cho đến game

(React/iOS/Android/Cocos2D/Unity)

 

 

Hỗ trợ cho app smartphone, từ giới thiệu doanh nghiệp cho đến game

 

◼Phát triển, vận hành những dự án localize game.

◼Phát triển các mini game.

◼Phát triển ứng dụng SNS.

◼Phát triển ứng dụng hẹn hò.

◼Phát triển ứng dụng đọc sách digital.

◼Phát triển ứng dụng universal point.

◼Phát triển và vận hành các hệ thống thanh toán kế toán.

◼Phát triển ứng dụng quản lý khách hàng.

◼Phát triển các công cụ liên lạc nội bộ

◼Phát triển các dịch vụ khác.

 

 

 

Đào tạo từ IT cho đến kỹ năng mềm

(Đào tạo nhân lực/ Cung cấp nhân lực / Xây dựng team)

 

 

Đào tạo từ IT cho đến kỹ năng mềm

Dịch vụ nhân lực từ đào tạo IT cho đến kỹ năng mềm (Huấn luyện, Đào tạo/ Cung cấp nhân lực/ xây dựng team)

◼Đào tạo phát triển Agile – Scrum

◼Đào tạo team building

◼Đào tạo huấn luyện hoàn thành mục tiêu, kỹ năng mềm

◼Đào tạo nhân lực on-site

Và còn nữa

 

 


Contact